Uitleg over CA bewaring

Voor elk product de juiste (CA) bewaartechniek

Controlled Atmophere

Voor elk product de juiste (CA) bewaartechniek

Na de oogst van groenten en fruit gaat het proces van ademhaling / respiratie door.
Respiratie is het omzetten van vruchtsuikers met behulp van zuurstof in CO2 en water waarbij energie vrijkomt die nodig is voor de processen in de vrucht. De respiratie verloopt volgens onderstaande formule;

C6H12O6 +  6O2     -> 6CO2 +  6H2O + energie + aromaten/ethyleen
Suikers     +  Zuurstof   ->

CO2      +    Water + energie + aromaten/ethyleen

 

De omstandigheden waaronder de vruchten bewaard worden is van grote invloed op het verloop van de ademhaling. De belangrijkste factor is temperatuur. Als de temperatuur verlaagd wordt, dan gaat de ademhaling langzamer.

VOOR ELK PRODUCT DE JUISTE (CA) BEWAARTECHNIEK

VOOR ELK PRODUCT DE JUISTE (CA) BEWAARTECHNIEK

De samenstelling van de atmosfeer waaronder de producten bewaard worden speelt ook een grote rol. De samenstelling van atmosferische lucht is ca. 78% N2 / stikstof, 21% O2, / zuurstof en 0,04% CO2/ kooldioxide.

Als het product wordt bewaard in een afgesloten ruimte en het zuurstofgehalte wordt verlaagd en het CO2 gehalte wordt verhoogd dan verloopt het proces van ademhaling bij een lage temperatuur nog (veel) langzamer en blijft de kwaliteit beter bewaard. Verhoging van het CO2 gehalte gaat ook schimmelgroei tegen en verminderd de ontwikkeling van rot.

Door het regelen van de atmosfeer op de meest optimale condities is dus winst te boeken voor de kwaliteit en kunnen de vruchten langer bewaard worden. Controlled Atmosphere  / CA bewaring is de algemene  aanduiding voor deze techniek.
Met behulp van CA bewaring kunnen veel producten veel langer bewaard worden. Afhankelijk van het product tot 2 tot 4 maal langer. Bepaalde appelsoorten kunnen wel 8-12 maanden bewaard worden!

Contactformulier

Liever iemand persoonlijk spreken? +31 78 673 3648