Druiven

CA bewaring druiven

CA bewaring druiven

Druiven zijn bij de bewaring erg gevoelig voor Botrytis en om kwaliteitsverlies te voorkomen wordt veelal een zwavel behandeling toegepast (SO2, zwaveldioxide) via een ruimte behandeling of met zogenaamde pads.
CA bewaring van druiven leidt niet altijd tot een langere bewaarduur maar zorgt ervoor dat de kwaliteit vaak beter is van het product na de CA bewaring.

De bewaartemperatuur voor RA en CA voor druiven wordt vaak ingesteld op -0,5-0°C. Voor CA bewaring worden streefwaarden van 2-3% CO2 en 2-5% O2 ingesteld. De bewaarduur kan ca. 2-4 maanden zijn.
Het succes van CA bewaring wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteit bij aanvang van de bewaring. Door de toegepaste CA condities wordt de respiratie van druiven sterk verlaagd en dit draagt bij tot vermindering van het vochtverlies. Het verhoogde CO2 gehalte zorgt voor een remming van de schimmelgroei.

Druiven kunnen zowel in individuele pallethoezen als in CA cellen bewaard worden. Indien de behoefte aan CA bewaarcapaciteit beperkt is, kan gewerkt worden met pallethoezen.

Contactformulier

Liever iemand persoonlijk spreken? +31 78 673 3648